Close

Elanlar

Forum on “Art of Tax Avoidance: Cost Sharing Agreements”

forumaprel_Fotor

9 apreldə Əmrah Rəhmanovun təqdimatında qarşılıqlı asılı olan – qohum şirkətlər arasındakı əmtəələrin alqı-satqısı zamanı transfer qiymətlərinin vergidən yayınmanın məqsədləri baxımından müəyyənləşdirilməsi haqqında Hüquq Müzakirə Forumu keçiriləcək. Transfer qiymətləndirməsi beynəlxalq vergi hüququnun ən aktual problemlərindən biri olub transmilli korporasiyaların müxtəlif yursidiksiyalarda qazanılmış mənfəətin vergidən yayındırılması üçün istifadə olunur. Transfer qiymətləndirməsi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının […]

Read More