Close

April 7, 2016

Forum on “Art of Tax Avoidance: Cost Sharing Agreements”

forumaprel_Fotor

9 apreldə Əmrah Rəhmanovun təqdimatında qarşılıqlı asılı olan – qohum şirkətlər arasındakı əmtəələrin alqı-satqısı zamanı transfer qiymətlərinin vergidən yayınmanın məqsədləri baxımından müəyyənləşdirilməsi haqqında Hüquq Müzakirə Forumu keçiriləcək.

Transfer qiymətləndirməsi beynəlxalq vergi hüququnun ən aktual problemlərindən biri olub transmilli korporasiyaların müxtəlif yursidiksiyalarda qazanılmış mənfəətin vergidən yayındırılması üçün istifadə olunur. Transfer qiymətləndirməsi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının da Vergi Bazasının Eroziyası və Mənfəətin Yerdəyişdirilməsi (Base Erosion and Profit Shifting) təşəbbüsünün əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Ədəbiyyat:
1. http://lr.bsulawss.org/archive/volume2/issue1/rahmanov/
2. http://www.oecdbookshop.org/browse.asp?pid=title-detail&lang=en&ds&ISB=9789264090330
3. Elizabeth King, Transfer Pricing and Corporate Taxation;
4. Robert Feinschreiber, Transfer Pricing Methods.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *