Press ESC to close

Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsi

Hüquq Müzakirə Forumu

Legal Discussion Forum

Fəaliyyətimiz nədən ibarətdir?

Hüquq Müzakirə Forumu BDU Hüquq fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin nəzdində 2013-cü ilin dekabr ayından fəaliyyət göstərir. Hüquqi nitq, arqumentasiya və araşdırma bacarıqlarının formalaşdırılması üçün təşkil edilən forumlarda əvvəlcədən müəyyən olunmuş mövzu ətrafında müzakirə aparılır.

İstiqamətlər

Hüquqi müzakirə tələbələrdə tənqidi düşüncə və ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir. Həmçinin tələbələrin hüququ daha dərindən dərk etməsində hüquqi müzakirələrin rolu böyükdür. Tələbə Elmi Cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilən Hüquq Müzakirə Forumlarının əsas məqsədi tələbələrdə hüquqi düşüncənin formalaşdırılması, hüquqi nitq və arqumentasiya bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir.

Hüquqi təhlil hər hansı bir hüquqi problemin həllinin tapılmasına yönəlmiş prosesdir. Müzakirə edilən problemin elementlərinin və ya strukturunun ətraflı tədqiqi hüquqi təhlilin əsasını təşkil edir. Bu baxımdan, Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkil etdiyi Hüquq Müzakirə Forumlarında hüquqi məsələlərin müzakirəsində hüquqi təhlilə geniş yer verilir.

Keçirilmiş Forumlar

Xəbərlər

2014-cü ildən aktiv fəaliyyətdə olan Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti akademik hüquqi layihələri ilə universitet və daha geniş miqyasda ölkədəki hüquq təhsilinin inkişafına töhfə verməyə çalışır.